ponedjeljak, 28. siječnja 2019.

Kako je magarac dobio križ na leđima?

Poznato je kako svi magarci nose ocrtan križ preko leđa. Svaki magarac ima svoj križ, neki je lako uočljiv, neki manje ali svi ga imaju. Nedavno sam čuo zanimljivu priču kako je magarac dobio to distinktivno obilježje. Priča počinje nekako ovako...
Siromašni seljak koji je živio u blizini Jeruzalema imao je jednog magarčića koji je bio premalen za bilo kakav posao. Razmišljao je kako si ne može priuštiti prehranjivati tako beskorisno živinče koje mu baš ničemu ne koristi, pa je za vrijeme večere smogao hrabrosti i rekao obitelji kako njihov magarac nije ni za što drugo nego za klanje.

Njegova djeca voljela su malog magarčića pa su molili tatu nek ga radije proda nego da mu naudi. Seljak je o tomu razmišljao ali stalno je dolazio do zaključka da bi bilo pogrešno prodati takvu životinju nekome jer i kupac od nje neće imati nikakve koristi. Tada se seljakova najstarija kći ustala i predložila svom ocu neka magarca zaveže za drvo na putu u grad i neka kaže da tko ga god hoće može ga uzet za badava. Upravo to je sljedećeg jutra seljak napravio. 

Ubrzo, dva čovjeka stadoše driješiti magare. Upita ih seljak što rade, a oni mu odgovoriše da Gospodinu treba. Nato ih on upozori da magarčić skoro pa ništa ne može ponijeti te nikako nije mogao zamisliti što će tako velikom Učitelju tako beskorisan magarac, no ipak ga je ustupio ljudima koji su došli po njega. 

Oni su doveli magarčića k Isusu koji ga je pogladio i uzjahao te ušao s njim u Jeruzalem. Mi taj dan zovemo Cvjetnica - dan kada je Isus jašući na magarčiću sa svojim učenicima ušao u Jeruzalem. 

Kažu da je magarčić tako volio svog blagog Gospodara da ga je kasnije slijedio i na Kalvariju. Slomljen od tuge videći Isusa na križu magarčić se okrenuo na suprotnu stranu da ne gleda strašnu muku svog Gospodara ali nije mogao otići. Dok je tako stajao sjena Isusova križa pala je preko magarčićevih leđa i tamo je i ostala. Otada se svi magarci rađaju s križem na leđima.