petak, 7. kolovoza 2015.

18. NEDJELJA KROZ GODINU


Predraga braćo i sestre,
u svetoj misi primamo kruh koji našem životu daje smisao. Teško je živjeti besciljnim i besmislenim životom, sjećate se Don Quixote remek djela španjolskoga pisca Cervantesa. Često mi se današnji ljudi čine upravo kao taj galantni heroj, koji polazi u avanturu kako bi osvojio srca španjolskih dama, i onda odlučuje da će poći gdje ga god njegov konj povede, a konj kojem je dana sloboda vodi svog viteza nigdje drugdje nego u štalu, jer je konju tamo najudobnije. Sveti Pavao će nas danas opomenuti – da ne živimo kao pogani – pogledajmo danas u svoju nutrinu – vodi li me možda moja sebična želja za užitkom, moj egoizam, moja želja za udobnošću onako kako je don Quixota vodio njegov konj, možda i imam dobre nakane, ali ne živim kako treba. Danas na početku ove svete mise Gospodin nas poziva da započnemo iznova s čistim srcem. Poznati pisac Tolkien je u svojim djelima sakrio lijepe misli o Euharistiji opisujući vilenjački kruh kao kruh za dug put kojim možemo izdržati silne napore – i mi euharistiju nazivamo kruhom za put posebice kad je dijelimo bolesnima i umirućjma – viaticum. Stavimo sakramentalnog Krista u središte našega života naučimo se živjeti za svetu misu – čuvajući se grijeha kako bismo se mogli pričestiti čista srca i živjeti od svete mise koristeći milosti koje smo primili kako bismo svoje svakodnevne obveze činili s više ljubavi. Sveta misa je naš obnovljivi izvor energije kako bismo mogli živjeti kršćanski. Nema istinskog obraćenja ako se ono ne primjeti u ponašanju, nek naš stil života bude kršćanski stil života, nek ljudi već danas vide kako smo postali marljiviji, nesebičniji, nek vide našu iskrenost, nenametljivost i uslužnost. Neka vide da radite ali ne za hranu propadljivu nego za nepropadljivu – za kruh nebeski....