četvrtak, 23. srpnja 2015.

OSTATI BOŽJI

U čemu se vidi moj napor i trud da ostanem Božji, moja bitka da poput loze ostanem na trsu - u Kristu, da ostanem vjeran daru vjere, nade i ljubavi i da rastem u ovim krepostima, znajući da bez Boga ne mogu ništa postići, a i ono što bih i postigao bilo bi bez njega samo privid uspjeha?

Danas slavimo blagdan svete Brigite, zaštitnice Europe, ta veoma poznata svetica srednjeg vijeka bila je srce i duša svoje brojne obitelji. Jednog dana Gospa joj je u viđenju rekla: "Nastoj oko toga da tvoja djeca postanu i moja!" Svaki je trenutak prilika da sebe i druge približimo Bogu, radeći svakodnevne poslove s više ljubavi, prihvaćajući male žrtve svakodnevice i prilike da drugima učinimo male usluge i obogatimo svoju obiteljsku i radnu atmosferu malim znacima pažnje prema bližnjima.

Svaki dan je ispunjen izvanrednim Božjim darovima koji često puta prođu nezapaženi, znam li u svoj dnevni ritam ubaciti i kratke molitve zahvalnosti za sve darove koje mi Bog pruža? Ostati Božji znači i ostati u Božjoj prisutnosti bez obzira na sve, stoga treba biti iskren prema sebi i znati da se krivim i lošim sredstvima ne postižu dobri ciljevi; gubljenjem vremena, govoreći i misleći o koječemu, krivo obavljajući poslove i bježanjem od obveza neću napredovati u duhovnom životu. Potrebno je prepoznati svaku i najneznatniju stvar koja me odvaja od Božje prisutnosti koja me sprječava - ostati Božji.

Isuse, daj mi borbeno srce koje će se oduprijeti svakoj sili koja me želi rastaviti od tebe i tvoje volje, srce koje će s tvojim Presvetim Srcem biti povezano poput loze i trsa, srce kojim će strujati isti božanski život koji struji tvojim Presvetim srcem kao što isti sokovi struje kroz trs i lozu na njemu, srce koje će s Pavlom moći reći:"Ne živim više ja, nego Krist živi u meni!"
23. srpnja 2015. blagdan svete Brigite,
čitanja:Gal 2,19-20; Ps 34,2-11; Iv 15,1-8