petak, 7. listopada 2011.

KRALJICA SVETE KRUNICE

Današnji je spomendan ustanovljen na spomen pobjede kršćanskih branitelja kod Lepanta 7. listopada 1571., u zahvalu Majci Božjoj, Kraljici svete krunice. Već je mnogo ranije u različitim krajevima vjerni puk običavao moliti određen broj Zdravomarija tako da je iza svake desetice dodavao Očenaš. Malo pomalo s tom se molitvom povezivalo promatranje glavnih otajstava iz života Isusova. Kasnije je uslijedila razdioba u tri dijela, svaki s pet desetica, a papa Ivan Pavao II. dodao je i četvrti dio otajstava svjetla, i tako smo dobili današnji oblik krunice. Ovako uređena krunica je evanđeosko razmatranje koje se obavlja zajedno s Marijom, nasljedujući njeno držanje u različitim zgodama kada je gledala i slušala svoga Sina: "Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svom srcu" (Lk 2, 19). Kršćanin, koji moli krunicu i koji se time duhovno povezuje s Marijom i prati je u različitim zgodama njezinog života, moći će dokučiti ponešto o osjećajima njezinog srca u velikim otajstvima kojih je ona bila svjedokinja ili sudionica. Na takav način krunica može postati četvrt sata razmatranja, štoviše kontemplacije, pod Gospinim vodstvom. Trajno ponavljane Zdravomarije trebale bi izražavati raspoloženje duše koja se uzdiže k Djevici da je ona sama prihvati i uvede u razumijevanje božanskih otajstava. Neka ta milost bude plod našeg moljenja svete krunice.