četvrtak, 22. rujna 2011.

ZVIJEZDEMisli su se uljuljale u odlazak
A pogled se sastao sa zvijezdama
Sjaj u oku slika je časa
Neprimjetnih srebrnih balada
Njihovih kretnji na obzoru tamnog beskraja

Potonula je sjeta u svoje dubine
Iznjedrila tugu bremena života
Odveć velika je tama i kao da nije
Milijarde zvijezda Božja ruka po svodu rasula

No tu su malene zvijezde one za sebe ne žive
Već bogatstvo svoje nesebično daju
Tom zemljani ljudi čudeći se dive
A zvijezde plešu srcem melodiju tišine
U odlasku prema rajskom slavlju

8.9.2008. u 11:37

Objavio: filippoblu