četvrtak, 22. rujna 2011.

ŽIVOT S KRUHOM

Sjećam se da sam još kao osnovnoškolac napisao jedan sastav koji je nosio upravo ovaj naslov kao i današnji post "Život s kruhom". Iako se ne mogu sjetiti ničeg u svezi sa sastavom osim da je tema bila promišljanje o euharistijskom životu kršćana, znam samo da me ta tema i danas zaokuplja svojom aktualnošću. Život svakog kršćanina bi zapravo trebao biti život s Kruhom i od Kruha. Živjeti Euharistiju i živjeti od Euharistije jer bez toga i nema kršćanskog života. Lomljenje kruha nas bitno obilježava i razlikuje od drugih koji nas baš po tomu prepoznaju kao kršćane. Ovaj post je zapravo više pitanje nego li odgovor. Kakav je naš euharistijski život, možemo li za sebe reći da živimo s Kruhom i od Kruha, živimo li po Kristu s Kristom i u Kristu?

Neizmjerno je otajstvo to Božje svagdašnje darivanje nama u komadiću kruha u kojem kušamo okuse nebeskoga života, to je pokazatelj neizmjerne Božje ljubavi, razlog naše trajne zahvalnosti i stalan poticaj na ponizan život svakom kršćaninu.14.10.2007. u 11:36

Objavio: filippoblu