četvrtak, 22. rujna 2011.

ZAHVALNOST

Biti zahvalan - Zahvalnost - je sigurno jedna od ljepših ljudskih osobina. Čovjek treba biti zahvalan jer uvijek postoji nešto na čemu treba zahvaliti bilo to Bogu bilo drugom čovjeku ili i Bogu i čovjeku - za zahvalnost se uvijek nađe razloga. Pišući ove retke pada mi na pamet mnoštvo stvari na kojima upravo zahvaljujem, među njima svakako želim istaknuti i vas dragi prijatelji koji čitate i komentirate blog Oaza mira, a na poseban način i one koji šalju svoje mailove kako one s pohvalama tako i s kritikama ili pitanjima i prijedlozima - Zahvalan sam dragom Bogu za vas prijatelji, i u ovom postu želim svakom od vas reći - HVALA - Važno je u životu opažati ne samo velike stvari nego i one na prvi pogled neznatne, sićušne i malene i na njima biti zahvalan jer ako bolje pogledamo kroz svoj život i one velike stvari u našem životu su se sačinjavale od niza malih stvari koje su do njih dovele. Zahvalnost oplemenjuje i čovjeka i njegovu okolinu i istinski zahvalan čovjek je ujedno i Božji čovjek jer komu ima biti zahvalan ako ne Bogu od kojega sve dolazi, na kraju krajeva Njegov je dar i to što smo mu zahvalni! Prolazeći kroz život svaki dan nastojte primjetiti i one sitne i naizgled neznatne darove koji vam se daruju i budite zahvalni.

"Ti, koji si mi toliko dao,
daj mi još jedno: zahvalno srce!
Ne da bude zahvalno kada se meni prohtije,
kao da tvoja sreća ima i neradnih dana;
nego srce koje će te slaviti
svakim otkucajem."

George Herbert


Jedna mi je prijateljica poručila, kada pišeš prijatelju ne zaboravi na kraju staviti i kojeg smješka, budući da ste i vi moji prijatelji ostavljam na kraju jednog velikog smješka za sve vas u znak zahvalnosti :-)))))))))))

Za sve vas se dragom Bogu zahvaljuje i moli

vaš Filippo

15.4.2007. u 22:33

Objavio: filippoblu