četvrtak, 22. rujna 2011.

U SUTONU SANJAU sutonu sanja
Zazvao sam ime tvoje
I ono je meni postalo
Kao rosa cvijetu
Kao dažd i zraka sunca

Pokraj tajne
Na koljenima
Pred podne života
Otvaraju se nova obzorja
Pogledi uprti u budućnost
Navješćuju svjetlo
Na kraju trnova puta

O podne tebe tražim
Zovem te
Da bi u sutonu života
Moje sunce i posljednju zraku
Tebi dalo.

30.1.2007. u 18:38

Objavio: filippoblu