četvrtak, 22. rujna 2011.

PRIKAZANJE GOSPODNJE U HRAMU
Prema starom Židovskom zakonu, žena koja je rodila sina nije smjela dirati ništa posvećeno niti ući u prostore Hrama dok ne prođe 40 dana nakon rođenja sina. Taj period čišćenja obdržala je i Marija. Zakon je također propisivao da nakon četrdeset dana majka prinese za žrtvu jednogodišnje janje, ili ako je siromašna, dvije grlice ili dva golubića. Prema evanđelju, taj su obred također izvršili Josip i Marija, koji su prikazali Isusa u Hramu u Jeruzalemu. Dok su bili ondje, Isusovi roditelji su susreli čovjeka imenom Šimun, kojega evanđelje opisuje kao čovjeka „pravedna i bogobojazna“ i kao nekoga koji je iščekivao vrijeme kada će spasenje doći Božjem narodu u Izraelu. Kada je Šimun ugledao dijete Isusa uzeo ga je u svoje naručje i rekao:
"Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,

po riječi svojoj, u miru!

Ta vidješe oči moje

spasenje tvoje,

koje si pripravio

pred licem svih naroda:

svjetlost na prosvjetljenje naroda,

slavu puka svoga izraelskoga."

(Lk 2, 29-32)
Blagdan Prikazanja Gospodinova (Svijećnica) tradicionalno se u Crkvi slavi 2. veljače, četrdeset dana nakon Božića. Na mnogim mjestima taj dan obilježava i kraj Božićnog vremena. Skidaju se Božićni ukrasi, Božićna drvca se tada spaljuju, pepeo im se miješa sa pepelom „badnjaka“ i tada se pepeo posipa po vrtovima i poljima da zemlja boljim rodom urodi.
Iz Šimunovih riječi da Isus neće biti samo izvor spasenja za Židove, nego „svjetlost na prosvijetljenje naroda“, ovaj dan također zovemo Svijećnica. Te se u misama na današnji dan tradicionalno blagoslivljaju svijeće. 
Što možemo naučiti iz blagdana Prikazanja Gospodnjega kako bismo produbili vlastiti odnos s Isusom? Kao prvo, učimo da su njegovi roditelji bili bogobojazni Židovi, koji su obdržavali propise. Kao drugo, bili su siromašni, budući da nisu mogli priruštiti jednogodišnje janje za žrtvu. Također, učimo, da su mnogi ljudi iščekivali Isusa, te je njegovo rođenje bio poziv za sve ljude da podijele iskustvo radosti spasenja. 
2.2.2008. u 18:10 

Objavio: filippoblu