četvrtak, 22. rujna 2011.

OSMI TJEDAN„Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“
(Mt 25, 40)

„Ne smijemo, primjerice, starije osobe prepustiti njihovoj osamljenosti, ne smijemo prolaziti pokraj onih koji pate. Ako mislimo i živimo snagom zajedništva s Kristom, otvaraju nam se oči. Tada nećemo više pristajati na životarenje brinući se samo za sebe, nego ćemo vidjeti gdje i kako smo potrebni. Tako živeći i djelujući brzo ćemo zamijetiti da je puno ljepše pomagati i biti na raspolaganju drugima, nego se brinuti samo za ugodnosti koje nam se nude. Znam da kao mladi ljudi želite velike stvari i da se želite založiti za bolji svijet. Pokažite to ljudima, pokažite to svijetu koji od učenika Isusa Krista očekuje upravo svjedočanstvo i koji će po znaku vaše ljubavi moći otkriti zvijezdu koju slijedimo.
Pođimo naprijed s Kristom i živimo svoj život kao istinski klanjatelji Božji!“
(iz homilije pape Benedikta XVI. za vrijeme svečanoga koncelebriranog euharistijskog slavlja na poljani Marienfeld u nazočnosti preko milijun mladih, 21. kolovoza 2005.)

Promisli o ovome

Ključno pitanje koje nam se postavlja u ovoj meditaciji je – tko je moj bližnji? – stoga je se dobro prisjetiti i te Isusove prispodobe, u kojoj nam Isus govori tko je naš bližnji. No, nije dovoljno samo znati i mimoići bližnjega u nevolji, bližnjemu treba i pomoći. Koje je mjerilo postupanja s bližnjim – ljubav – Isus nam govori da ljubimo bližnjega kao sebe samoga. Iz toga slijedi služenje jer to je odlika ljubavi, a to je ujedno i Kristov način postupanja kojega se moramo iz dana u dan truditi usvojiti da služenje postane i naš način postupanja – da pomažemo i budemo na raspolaganju - budimo Kristovi svjedoci i založimo se za bolji svijet.

Učini nešto

Ovaj tjedan nastoj pomagati i biti na raspolaganju bližnjemu u potrebi, na poseban način starijima i bolesnima. Možda će ti se činiti da su to sve sitnice koje činiš, no ne zaboravi, da se mnoge velike stvari sastoje zapravo od mnoštva malenih stvari, tako i ti čineći s ljubavlju malene usluge bližnjemu u potrebi zalažeš se za bolji svijet. Nijedno tvoje djelo ljubavi i dobrote neće ostati neopaženo.

Pomoli se

Oče naš, po Tvom smo Sinu i Gospodinu našemu Isusu Kristu upoznali tvoje veliko milosrđe prema svim ljudima, daj da i mi tvojim Duhom potaknuti iskazujemo ljubav i milosrđe svojim bližnjima, te tako svjedočimo Tebe svijetu, te čineći Tvoju volju uzmognemo čuti kako nas po svom Sinu, u dan onaj, zoveš – Dođite blagoslovljeni Oca mojega – da te po Kristu i s Kristom i u Kristu hvalimo i slavimo u vijeke vjekova. Amen.

23.3.2007. u 21:00

Objavio: filippoblu