četvrtak, 22. rujna 2011.

NE MIJENJAJ NEBO ZA KIŠOBRAN

Gledajući svijet koji me okružuje čini mi se da se danas najveća bitka na svjetskoj pozornici odvija upravo između materijalizma i duhovnosti – Čovjek živeći u svijetu neprestanog tehnološkog napretka shvaća da ga tehnologija ne čini sretnim; Nikad ljudi nisu bili depresivniji od ljudi danas, a nikad nisu imali više (materijalnoga) – Današnji čovjek je u potrazi za svojom svrhom i za svojom srećom. Shvaćajući tu problematiku i ravnajući se tržišnim zakonima ponude i potražnje sve nas više okružuju ljudi koji nam nude razne oblike "duhovnih sadržaja" u zamjenu za dio naših materijalnih dobara – ravnajući se ekonomskim zakonima "ponude i potražnje". Pa tako imamo razne newageovske prakse, gurue i joga majstore… Poplava "duhovnog" s istoka na zapad – kako to??? Zapad je svu svoju religioznost i duhovnu tradiciju relativizirao, posvjetovnjačio i onda pomalo i zaboravio pa mijenja "nebo za kišobran" – kako smo govorili u "Priči o nevremenu života".
Ostaje činjenica da Crkva – Isus Krist nisu samo jedna od duhovnih ponuda koje se nude u "globalnoj ekonomiji duhovnog", - Crkva i Krist tamo nikada i nisu spadali. Iako je milost Božja uvijek bila i jest besplatna za one koji ju žele primiti nikada nije bila "stavljena na rasprodaju" kamo je mnogi danas žele staviti.

Susresti Isusa Krista iz Nazareta događaj je koji obilježi čovjeka za cijeli njegov život. On polazi za Isusom, želi ga više upoznati, želi biti s Njim – to je susret od kojega se živi jer je samo On rekao Ja sam Put, Istina i Život! Rasti do punine mjere Kristove zadatak je svakog kršćanina – ogledati se u Isusu, ljubiti Njega i svjedočiti Njega! Pitam se kako ga mi ljubimo i kakvo svjedočanstvo ljudima oko nas proizlazi iz te ljubavi??? Jesmo li drugačiji, bolji… trudimo li se barem biti bolji, svetiji – Kristoliki??? Negdje sam čuo – "Ah opet ćemo pričati o Bogu, to je tako dosadno!" – Bog u svakom slučaju nije dosadan – možda ga mi koji tvrdimo da smo ga susreli predstavljamo drugima kao takva našim neautentičnim življenjem. Naš život treba biti trajno traženje i nalaženje Lica Božjega! A to traženje i nalaženje mora biti prožeto ljubavlju jer Bog je ljubav – Ljubiti samoga sebe i bližnjega kao sebe samoga, a Boga iznad svega! U tom slučaju nikad nam se neće dogoditi da nam netko proda "kišobran po cijeni neba" jer ćemo znati da pravo Nebo već prebiva u nama.

21.4.2007. u 14:43

Objavio: filippoblu