četvrtak, 22. rujna 2011.

MOLITVA SA SVETIM PISMOMKad ispred sebe imaš riječi Svetog Pisma, postani svjestan da se nalaziš u prisutnosti živoga Boga. On jamči za istinitost svega što je tu napisano!

Prvo, polagano pročitaj čitav odlomak, mičući usnicama ili radije potiho izgovarajući svaku riječ (ne glasno da se čitanje ipak razlikuje od čitanja nekog izvještaja ili novina).

Drugo, sada promisli sve riječi i rečenice koje su ti ostali u pamćenju. (Ako se ne možeš ničega sjetiti, baci pogled na tekst ili ga ponovno pročitaj na isti način, a onda i zabilježi ono što ti se urezalo u pamćenje.)

Treće, promotri svaku od riječi i rečenica koje si zabilježio i razmisli malo o njima. Što znači ova riječ? Što znači ova rečenica? Tko je to izrekao? Kako se osjećao dok je ovo govorio? Komu je on to govorio? Komu je ove riječi namijenio? Dok ovako ispituješ riječi i rečenice Svetoga Pisma, možeš o Bogu razmišljati u trećem licu.

Četvrto, u vrijeme razmišljanja ili na koncu, razmisli i što sve ovo znači za tebe: u ambijentu u kojemu živiš; za tijek povijesti tvoga života; za tebe osobno?

Konačno, završi na ovaj način: sakupi svoje misli, postani ih svjestan, a onda se obrati Gospodinu. Ovoga puta Bog za tebe treba postati „Ti“. Reci Bogu o čemu si razmišljao i u Božjoj prisutnosti pokušaj osjetiti ono što si osjetio u vrijeme razmišljanja. Pitaj se: što bih od ovoga mogao ponuditi Bogu? Što bih htio da on meni ponudi?

Općenito govoreći, nisi ti „završio“ s ovim odlomkom. Odlomak nije nikakva doznaka, nego mjesto (okvir) u kojem čovjek može pronaći Boga. Ponekad u odlomku uopće nećeš moći pronaći nikakvog smisla i sadržaja; u tom slučaju moli Boga za ponizno i krotko srce i gledaj ostati uz ovaj odlomak tako dugo koliko možeš.

Svaki odlomak u kojemu pronalaziš silno mnogo smisla i sadržaja i svaki odlomak u kojemu ne pronađeš drugo doli prašinu i dosadu – valja obrađivati tako dugo dok zaista ne postaneš svjestan da si se ovim Božjim riječima istinski bavio. Tek tada prijeđi na drugi odlomak (drugu rečenicu, drugu riječ)! Molitva sa Svetim Pismom nije nikakvo „prolaženje“ (pretrčavanje i prelijetanje) odlomaka i knjiga. Molitva sa Svetim Pismom ide za tim da smisao i sadržaj svake pojedine riječi uneseš u svoj život i oživiš u svome prostoru i vremenu.

A sada otvori Evanđelje dana i slijedeći ove upute druži se sa Svetim Pismom.

28.1.2007. u 13:56

Objavio: filippoblu