četvrtak, 22. rujna 2011.

MOLITVA BOŽANSKOM SRCU ISUSOVUBožansko Srce Isusovo,

Izvoru svakoga dobra,
klanjam Ti se, vjerujem u Te
i ufam se u Te!
Ljubim Te i kajem se
za sve svoje grijehe.
Tebi poklanjam ovo moje
siromašno srce, učini ga
poniznim,
strpljivim,
čistim
i da u svemu odgovara
Tvojim željama.
Daj, daj o dobri Isuse,
daj da ja živim u Tebi
i Ti u meni.
Štiti me u opasnostima,
tješi me u nevoljama i žalostima,
udijeli mi zdravlje tijela,
blagoslovi sav moj rad
i daj mi milost svete smrti.
Amen!

29.1.2007. u 12:01

Objavio: filippoblu