četvrtak, 22. rujna 2011.

JUTARNJA MOLITVADragi Bože,

Do sada, mili Bože, bio sam dobar. Nisam tračao, niti sam izgubio živce, nisam bio pohlepan, sebičan, ohol, nisam bio neumjeren, bezobziran, srdit, lijen... Zbog toga sam ti Gospodine, za sada, vrlo zahvalan.

Ali........za nekoliko minuta, Gospodine, sigurno će mi biti potrebno puno više Tvoje pomoći jer se namjeravam ustati iz kreveta!!!!

28.1.2007. u 22:08

Objavio: filippoblu