četvrtak, 22. rujna 2011.

BAKINA DOBRO ISČITANA BIBLIJA

To bi bio prijevod engleske rečenice koju sam našao na internetu pored ove slike: "Grandma's Well Read Bible", slika me je podsjetila na slične izlizane i stare biblije, brevijare i molitvenike koje sam znao naći na stolu starih svećenika, redovnika, redovnica, djedova i baka koje sam susretao. Kod ovih posljednjih većinom se radilo o "Molitveniku fra Anđela Nuića" i krunici čija su zrna svjedočila godine ustrajne molitve. Ova Biblija kao i one druge Biblije, Brevijari, molitvenici i krunice svjedoci su čitavog jednog vjerničkog života, koji kao i svaki drugi ima svojih uspona i padova no koji je ustrajavao do kraja. I mi danas želimo živjeti ispunjeni Božjim svjetlom, znamo da nema života bez patnje, no želimo i u patnji imati smisao - a smisao patnja dobiva samo kada je ispunjena Bogom odnosno kada se pati skupa s Kristom patnikom, tada i jaram postaje sladak i breme lako.
Nemojmo poticati želje da kamenja naše životne patnje postanu kruhom - i da tako naša životna stvarnost postane samo ugoda. I križ i patnja su blagoslov, ako naučimo živjeti od Božje riječi. Želimo li unijeti više vjere u naš život i više života u našu vjeru svakako se upitajmo kakva je naša Misa, kakva je naša Biblija, kakav je naš molitvenik i krunica? Neka izvor našega života i cjelokupnoga djelovanja bude u Euharistiji i druženju s Božjom riječju u Svetom pismu, neka naš život i rad bude ispunjen Božjim svjetlom, da budemo svjetionici jedni drugima te se naš bližnji koji je u nevremenu i oluji ne izgubi...